5/5 - (4 votes)

Rynek wydawniczy podręczników szkolnych jest w ostatnich latach dość spory. Szkoły i nauczyciele mają do dyspozycji podręczniki wydawane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP), Nową Erę, Operon, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Jest też kilka wydawnictw specjalizujących się w opracowywaniu podręczników pomocniczych, tzn. różnego rodzaju repetytoriów, arkuszy egzaminacyjnych, tablic czy opracowań. Należą do nich m.in. Dragon, Greg, SBM, WIR, Wilga.

Podręczniki wydane przez WSiP

Wydawnictwo należy do najstarszych na rynku. Opracowuje podręczniki do szkoły podstawowej i średniej z różnych przedmiotów, a także książki pomocnicze dla uczniów. Są wśród nich pozycje pozwalające lepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości czy egzaminu ósmoklasisty. Wydawnictwo rozpowszechnia także książki dla przedszkolaków oraz podręczniki dla średnich szkół branżowych. WSiP wydaje podręczniki do nauczania przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ciekawą ofertą są podręczniki online dostępne w sklepie taniaksiazka.pl. Nauczyciel może założyć klasę na WSiPnet.pl, aktywować swój podręcznik i udostępnić go uczniom.

Podręczniki wydane przez Nową Erę

Wydawnictwo stało się w ostatnich czasach bardzo popularne, nauczyciele chętnie sięgają po podręczniki wydane przez Nową Erę. Są tu wydawane podręczniki od edukacji przedszkolnej, po szkołę podstawową i średnią. W zakresie szkoły średniej Wydawnictwo opracowuje podręczniki do nauczania ogólnego i specjalistycznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W ofercie można znaleźć książki do wszystkich przedmiotów, w tym również do języka angielskiego i niemieckiego. Nakładem Nowej Ery ukazuje się wiele podręczników pomocniczych do samodzielnej pracy ucznia oraz książki dla nauczycieli. Są to scenariusze lekcji, karty pracy do wykorzystania na lekcjach i inne pomoce. Również Nowa Era udostępnia użytkownikom podręczników możliwość korzystania z materiałów online.

Podręczniki wydane przez Operon

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon także posiada wielu zwolenników. Oferta wydawnictwa jest szeroka. Obejmuje podręczniki do nauczania w szkole podstawowej, liceum, technikum i w szkole branżowej. Uzupełnieniem zasadniczego podręcznika jest, w przypadku niektórych przedmiotów, zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo nie opracowuje podręczników do nauki języków obcych, za to ma w ofercie np. podręcznik do filozofii czy do wiedzy o kulturze. Wzorem poprzedników, Operon wydaje wiele książek pomocniczych, adresowanych głównie do zdających egzaminy maturzystów i ósmoklasistów. Wiele interesujących propozycji Operona można zaleźć w Internecie. Aplikacja Operon 45 jest świetną pomocą dla nauczyciela. Znajdują się tam propozycje scenariuszy do lekcji, materiały multimedialne atrakcyjne dla uczniów.

Podęczniki wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

GWO wydaje podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, matematyki, fizyki i przyrody dla szkoły podstawowej i średniej. Interesującą propozycją tego wydawnictwa są tzw. “Klucze do obrazów”. Jest to zbiór krótkich filmów, będących pomocą przy interpretacji malarskich dzieł sztuki. Filmy nakierunkowują uczniów na najważniejsze elementy dzieła, można je wykorzystywać do pracy na lekcji. GWO, oprócz podręczników, wydaje różnorodne materiały dydaktyczne: karty pracy, scenariusze, sprawdziany, testy egzaminacyjne. Posiada również platformę internetową, dostępne e-podręczniki dla uczniów i dla nauczyciela. Cyfrowe e-booki ułatwiają życie uczniom, którzy nie muszą dźwigać wielu książek. To już prawdziwa szkoła XXI wieku.

Zgodność z podstawą programową

Podręczniki tych czterech wydawnictw zgodne są z obowiązującą podstawą programową i dopuszczone do użytku szkolnego.

Recommended Articles