Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Splecione letnie sny Stacja Jagodno
Autorzy: Karolina Wilczy?ska
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381834
Stron: 319
Kod ksi: CZWA-0494
Cena:
34.90 zł
Opis książki


Weronika wie, ?e przesz?o?ci nie da si? wymaza? z pami?ci, ale mo?na na nowo u?o?y? popl?tane losy. Przeznaczenie kieruje j? do Jagodna, gdzie zaczyna prowadzi? warsztaty z tkactwa i zaprzyja?nia si? z pann? Juli?. Ni? porozumienia mi?dzy kobietami sprawia, ?e zwierza si? hrabiance z sekretu, który zmieni ?ycie mieszkanek dworku. Powróc? dawne wspomnienia… Czy mimo to uda im si? zostawi? przesz?o?? za sob??

W ?yciu pozosta?ych bohaterów Stacji Jagodno równie? szykuj? si? zmiany. Szcz??cie jest na wyci?gni?cie r?ki, wystarczy tylko o nie zawalczy?, bo w najpi?kniejszych historiach splataj? si? ze sob? chwile radosne i smutne, a mi?o?? zawsze zwyci??a!