Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ju? nikogo nie s?ycha? /POCKET/
Autorzy: Ryszard ?wirlej
Wydawnictwo: Czwarta Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381704
Stron: 511
Kod ksi: CZWA-0228/2
Cena:
14.90 zł
Opis książki
Listopad 1926 roku. W Poznaniu kr??? pog?oski o spodziewanej wizycie Pi?sudskiego. Nad bezpiecze?stwem Marsza?ka ma czuwa? komisarz Antoni Fischer. Jednak napi?ta po przewrocie majowym atmosfera w kraju, narastaj?ce nastroje antysemickie oraz ci?gle ?cieraj?cy si? bolszewicy i narodowcy nie u?atwiaj? komisarzowi zadania.
Na domiar z?ego w mie?cie dochodzi do zbrodni. M?ody praktykant znajduje cia?o zastrzelonego w?a?ciciela zak?adu pogrzebowego, Alojzego Kaczmarkiewicza. Jego siostrzeniec Anastazy Olkiewicz, zas?u?ony w czasie wojny bolszewickiej przodownik policji, za punkt honoru stawia sobie z?apanie zabójcy. Nied?ugo potem, w podobny sposób, ginie dzia?acz partii narodowej, mecenas Olgierd Witecki. Fischer nie ma ani chwili do stracenia, jak najszybciej musi znale?? gro?nego zabójc?.
Ryszard ?wirlej perfekcyjnie oddaje atmosfer? dwudziestolecia mi?dzywojennego. Jego bohaterowie przechadzaj? si? po uliczkach dawnego miasta, zagl?daj? do barów, zat?ch?ych piwnic i cel.