Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorz?du terytorialnego. Przepisy
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609661
Stron: 332
Kod ksi: WOLT-0524/17*
Cena:
16.00 zł
Opis książki
Stan prawny na: 29.08.2019 r.

W 17. wydaniu zbioru uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw:
z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw,
z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
z 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów p?atniczych.
W ksi??ce zamieszczono skorowidze przedmiotowe u?atwiaj?ce odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym t?em tytuliki przed artyku?ami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorz?du terytorialnego obja?niaj? ich sens.
Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezb?dna jest znajomo?? przepisów dotycz?cych finansów publicznych i dochodów samorz?du terytorialnego.