Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ksi??? Cieni
Autorzy: Aleksandra Polak
Wydawnictwo: Czwarta Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381025
Stron: 481
Kod ksi: CZWA-0493
Cena:
36.90 zł
Opis książki
Z?owrogie moce oplataj? cz?onków Circus Lumos, a Ksi??? Cieni czai si? w ka?dym, kto staje na ich drodze do odnalezienia ?wiat?o?ci. Przyszed? czas na podró? i wielkie poszukiwania, które zmieni? ?ycie Alicji i jej przyjació? na zawsze.

Wszyscy mamy ciemn? stron?. Nie ka?dy z nas potrafi j? okie?zna?, ale d??enie do odkrycia iskry, która roznieci ogie? i poprowadzi nas do ?wiat?a, to cudowna podró?, w któr? ka?dy kiedy? wyrusza. Czy macie odwag?, ?eby podj?? si? wyzwania i sprosta? temu, co kryje si? w mroku? Odwaga i przekora to klucz do wygranej.