Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Obejmie wszystko pami??
Autorzy: Joanna Gawrych-Skrzypczak
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381476
Stron: 351
Kod ksi: CZWA-0490
Cena:
36.90 zł
Opis książki
?ycie w Mi?tach up?ywa w atmosferze pe?nej spokoju – Anna odnalaz?a szcz??cie u boku ?ukasza, razem wychowuj? syna, a prowadzony przez nich pensjonat cieszy si? popularno?ci?. A?ka uk?ada sobie ?ycie we W?oszech wraz z ukochanym. Jednak przesz?o?? nie daje o sobie zapomnie? i powraca w najmniej spodziewanym momencie.

?ukasz postanawia otworzy? galeri? upami?tniaj?c? przedwojenn? histori? dworku. Poszukiwania ?ladów dawnych mieszka?ców podejmie si? Wiktoria – antykwariuszka, wraz z pomoc? Charlesa – brytyjskiego biznesmena i w?a?ciciela kolekcji obrazów. Czy spotkanie tej dwójki co? zmieni? Jakie tajemnice kryj? w sobie dawne zdj?cia odnalezione przez przypadek i kim jest adresat anonimowych listów, które od niedawna otrzymuj? mieszka?cy Mi?t? Czy niespodziewany powrót przyjació?ki Anny z W?och oznacza, ?e po raz kolejny ?le ulokowa?a uczucia? A mo?e przewrotny los szykuje dla niej niespodziank??