Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

KPC Kodeks post?powania cywilnego
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589499
Stron: 582
Kod ksi: BEKW-1411/51*
Cena:
17.90 zł
Opis książki


Stan prawny: 12 sierpnia 2019 r.
Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie:

21.8.2019 r. (DzU. z 2019 r. poz.1469),
7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043),
8.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1495),
20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146),
7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.),
7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).

Ksi??ka zawiera:

Tekst ustawy Kodeks post?powania cywilnego
Indeks rzeczowy

Seria"Twoje Prawo"zawiera:

Boldowanie najnowszych zmian
Przypisy od Redakcji
Czytelne has?a i teksty
Indeks rzeczowy