Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

KRO Kodeks rodzinny i opieku?czy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609401
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-0543/9*
Cena:
9.90 zł
Opis książki
Stan prawny na: 15.08.2019 r.

W najnowszym 9. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono m.in. zmiany wynikaj?ce z:
ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim ?wiadczeniu uzupe?niaj?cym,
ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku?czy oraz ustawy – Kodeks post?powania cywilnego.
Do ka?dej ustawy dodano skorowidz przedmiotowy u?atwiaj?cy odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym t?em tytuliki przed artyku?ami Kodeksu rodzinnego i opieku?czego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego obja?niaj? ich sens.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów oraz osób, którym niezb?dna jest znajomo?? przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opieku?czego oraz prawa o aktach stanu cywilnego.