Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokatow i radcow prawnych. Wybor orzecznictwa
Autorzy: Joanna Ablewicz
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381586481
Stron: 452
Kod ksi: BEKW-8974/2*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Orzecznictwo Aplikanta – Odpowiedzialno?? dyscyplinarna radców prawnych i adwokatów zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu etyki adwokatów oraz Kodeksu etyki radców prawnych.

W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S?du Najwy?szego, s?dów apelacyjnych oraz s?dów okr?gowych. Pe?n? tre?? orzeczenia wraz z uzasadnieniem mo?esz nast?pnie wyszuka? w dost?pnym na egzaminie komputerze.

Orzecznictwo aplikanta jest wyj?tkowe poniewa? nasze materia?y mo?esz spokojnie zabra? na egzamin, a ponadto artyku?y i przyporz?dkowane im tezy pozwol? Ci na szybkie znalezienie w?a?ciwego orzeczenia. Dzi?ki temu unikniesz kolejek do komputerów w trakcie egzaminu.

Co wi?cej, nie martw si?, ?e przed egzaminem zostan? opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza ksi??ka nie zawiera, a które b?d? podstawa do prawid?owego rozwi?zania kazusów. Gwarantujmy aktualno?? stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2020 r. Zbiór b?dzie aktualizowany przez dodawanie nowych, wa?nych tez do orzecze? oraz przez aktualizacj? stanu prawnego – szukaj aktualizacji na stronie www.aktualizacje.beck.pl.