Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Jeszcze raz, Nataszo Tom I
Autorzy: Karolina Wilczy?ska
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381100
Stron: 299
Kod ksi: CZWA-0144/2
Cena:
36.90 zł
Opis książki
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu.
„Jeszcze raz, Nataszo" to opowie?? o kobiecie, która kocha?a zbyt mocno. Swojego odbicia i akceptacji szuka?a w oczach ukochanego. Teraz musi i?? przez ?ycie sama. Czy odnajdzie utracone szcz??cie i spokój?
To koj?ca ksi??ka, która rozgrzeje serce ka?dej kobiety. Tytu?y kolejnych rozdzia?ów tworz? swoisty dekalog, który powinna zna? ka?da kobieta. Nie b?dziesz mog?a jej od?o?y?. B?dziesz chcia?a jeszcze, jeszcze.

„Ka?dy zwi?zek to nieustanne pole walki. A walka staje si? bezpardonowa, kiedy ma??e?stwo po 18 latach przechodzi do historii. Czy Natasza, bohaterka ksi??ki odnajdzie siebie, czy zatraci si? w rozpami?tywaniu, wspominaniu tego, co by?o z?e? Na te pytania odpowiada znakomita ksi??ka Karoliny Wilczy?skiej.”
A?bena Grabowska, pisarka