Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

?mier? nadesz?a wczoraj
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Aleksandra Marinina
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381148
Stron: 556
Kod ksi: CZWA-0262
Cena:
44.90 zł
Opis książki


W eksplozji samochodu ginie dwoje pracowników popularnego programu telewizyjnego. Nied?ugo potem jego prezenter, Aleksander U?anow, otrzymuje gro?b?, ?e wkrótce podobny los czeka tak?e jego. Okazuje si?, ?e zabójstwo zleci?a jego ?ona, bez której U?anow nie wyobra?a sobie ?ycia.

Niespodziewanie m??czyzn? zaczyna si? interesowa? milicja, prowadz?ca równolegle ?ledztwo w sprawie zabójstwa pewnej wró?bitki. Okazuje si?, ?e mi?dzy tymi dwiema sprawami mo?e istnie? powi?zanie…

Anastazja Kamie?ska, która wyja?nia spraw? tajemniczego zamachu na pracowników telewizji, oraz Tatiana Obrazcowa, ?ledcza badaj?ca morderstwo wró?bitki, b?d? musia?y po??czy? swoje si?y i spróbowa? rozpl?ta? z?owieszcz? intryg?.