Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pocz?tki
Autorzy: Carl Frode Tiller
Wydawnictwo: Pozna?skie Wydawnictwo Sp.z o.o.
ISBN: 9788366381292
Stron: 366
Kod ksi: WPZN-2735
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Hipnotyzuj?cy portret destrukcyjnego idealisty.

Ilekro? zdarza?o mi si? fantazjowa? o tym, ?e z sob? ko?cz?, wyobra?a?em sobie uroczysty, rytualny wr?cz czyn – w tym list po?egnalny, garnitur i wa?ne dla mnie miejsce. Dlatego ostatni? moj? my?l?, która przysz?a, gdy w nag?ym ataku paniki próbowa?em ostro skr?ci?, by?o to, ?e mog?em troch? bardziej si? postara?.

Historia Terjego musia?a sko?czy? si? samobójstwem. Przez ca?e ?ycie t?umi? swoje uczucia, by? ironiczny i szorstki, a natur? rozumia? lepiej ni? innych ludzi. Carl F. Tiller stopniowo cofa si? do coraz wcze?niejszych wydarze? i wnika w psychik? swojego bohatera, by stworzy? fascynuj?cy obraz jego dramatu egzystencjalnego i walki z wewn?trznymi demonami.