Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nalewki z ca?? moc?
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Buchmann
ISBN: 9788328068278
Stron: 175
Kod ksi: BUCH-4004*
Cena:
34.99 zł
Opis książki
Pije si? je w male?kich kieliszkach (i ilo?ciach!), by poprawi?y kr??enie, u?atwi?y zasypianie, zmniejszy?y dolegliwo?ci ?o??dkowe, pomog?y na ró?ne inne przypad?o?ci. Zazwyczaj przygotowywane na bazie spirytusu lub czystej wódki oraz owoców, zió? i warzyw.

W ksi??ce znajdziemy zarówno nalewki tradycyjne, staropolskie, jak i niebanalne po??czenia wspó?czesne inspirowane osi?gni?ciami medycyny. Proponujemy 80 przepisów z miodem, wanili? lub imbirem, z dodatkiem szafranu, ga?ki muszkato?owej, any?u i ziela angielskiego. Wymagaj? wiedzy i cierpliwo?ci. Nalewka bowiem musi swoje odsta?. Poza wszelkimi warto?ciami zdrowotnymi te trunki s? po prostu pyszne, wyj?tkowe, aromatyczne. Ka?dy wie, ?e nalewka zrobiona w domu robi wra?enie! Sprawd? nasze pomys?y!