Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zarz?dzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista Wyd.3
Autorzy: Grzegorz Filipowicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381608008
Stron: 0
Kod ksi: ABCD-17346/3*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
W publikacji przedstawiono wszystkie najwa?niejsze zagadnienia zwi?zane z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania: zarówno merytoryczne podstawy, jak i konkretne narz?dzia i najlepsze praktyki wdro?eniowe.

Autor porusza m.in. takie kwestie, jak:

budowanie i wdra?anie systemu zarz?dzania kompetencjami,
kompetencyjne opisy stanowisk,
metody oceny potencja?u kompetencyjnego pracowników i kandydatów do pracy,
szkolenia i rozwój potencja?u zawodowego pracowników,
zarz?dzanie talentami i budowanie ?cie?ek kariery.