Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zrób sobie raj
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Mariusz Szczygie?
Wydawnictwo: Fundacja Instytutu Reporta?u
ISBN: 9788365970350
Stron: 259
Kod ksi: REPO-0105
Cena:
43.00 zł
Opis książki
Zrób sobie raj to druga po Gottlandzie bestsellerowa ksi??ka Mariusza Szczyg?a o Czechach. Jej pierwsze wydanie ukaza?o si? w 2010 roku i zosta?o przet?umaczone na dziewi?? j?zyków. Autor kre?li t?o reporterskiej opowie?ci o wspó?czesnych Czechach i ich kulturze, ale jednocze?nie dr?czy go zagadnienie, czy mo?na by? szcz??liwym bez religii. „Jak si? pa?stwu ?yje bez Boga?” – to czasem wyra?one wprost, a czasem ukryte pytanie-refren, które reporter zadaje swoim bohaterom. S? w?ród nich: przyjaciel Hrabala i „poeta fekalny” Egon Bondy, najzabawniejsza Czeszka – Halina Pawlowská, rze?biarz-prowokator David ?erný, t?umaczka literatury polskiej Helena Stachová, czy fotograf Jan Saudek.

Szczygie? w Zrób sobie raj jest detektywem czeskiej kultury. Zajmuje go ?miech jako „rado?? smutku”. Analizuje, dlaczego w swoim hymnie nasi s?siedzi nie maszeruj? i niczego nie zdobywaj?, tylko le??. Bada, z jakich powodów czeskie rodziny nie odbieraj? z krematoriów co trzeciej urny z prochami swoich najbli?szych. Docieka, dlaczego Bóg w powie?ci m?odej pisarki jest narkomanem i jak to mo?liwe, ?e taka wizja Boga zyskuje aprobat? najpopularniejszego czeskiego ksi?dza. Wreszcie og?asza, ?e tym, co Bohumil Hrabal da? ludzko?ci, jest oszustwo.