Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Fotografuj jak mistrz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Carroll Henry
Wydawnictwo: ALMA-PRESS
ISBN: 9788370207564
Stron: 128
Kod ksi: ALMA-0105
Cena:
35.00 zł
Opis książki
?adnych strasznych wykresów. ?adnych technicznych diagramów. ?adnego ?argonu. Ta ksi??ka pozwoli ci pozna? podstawowe zasady kompozycji i ekspozycji, wzbogaci twoj? wiedz? o ?wietle i obiektywach, a przede wszystkim nauczy tak niezwykle wa?nej sztuki widzenia, a wszystko to bez zb?dnego technobe?kotu.

Idealna dla u?ytkowników lustrzanek cyfrowych oraz aparatów kompaktowych, zawiera wiele praktycznych porad na temat technik, które zmieni? twoje zdj?cia w dzie?a sztuki, tak jak to mia?o miejsce w przypadku znakomitych zdj?? najwybitniejszych fotografików. Z pewno?ci? zach?ci ci?, ?eby wzi?? do r?ki aparat i spróbowa?.

Dotychczas sprzedano na ?wiecie ponad 540 000 egz. tej ksi??ki!

W poradniku prezentujemy prace 50 najznakomitszych fotografików