Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Za g?osem Kristen
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Lori Nelson Spielman
Wydawnictwo: Rebis Dom Wydawniczy Sp.z o.o.
ISBN: 9788380623408
Stron: 364
Kod ksi: REBI-4370*
Cena:
34.90 zł
Opis książki
Dziewi?tnastoletnia Kristen ginie w katastrofie kolejowej. Jej matka i siostra zmagaj? si? nie tylko z bólem straty, ale tak?e z wyrzutami sumienia. Ka?da z nich czuje, ?e gdyby tego feralnego dnia zachowa?a si? w?a?ciwie, dziewczyna nie podró?owa?aby tym poci?giem. Erika, któr? dr?cz? te? demony z dzieci?stwa, rzuca si? w wir wymagaj?cej pracy, Annie za? nie przyjmuje do wiadomo?ci ?mierci siostry. Przeprowadza prywatne ?ledztwo i wyrusza na jej poszukiwanie do Pary?a. Nadziej? podsycaj? tajemnicze maile zawieraj?ce aforyzmy nie?yj?cej matki Eriki, znane i cytowane tylko w kr?gu najbli?szej rodziny. Czy pisze je ukrywaj?ca si? gdzie? Kristen? Chocia? dowody temu przecz?, Erika i Annie bardzo pragn? cudu.

I w przewrotny sposób ten cud w ich ?yciu si? wydarza…