Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Hiob. Komedia sprawiedliwo?ci
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Robert A. Heinlein
Wydawnictwo: Rebis Dom Wydawniczy Sp.z o.o.
ISBN: 9788380622234
Stron: 454
Kod ksi: REBI-4369*
Cena:
44.90 zł
Opis książki
Dla Alexandra Hergensheimera nierozwa?ny zak?ad na Polinezji staje si? pocz?tkiem serii wstrz?saj?cych zmian. Gdy odzyskuje przytomno?? po próbie ognia, jego ?wiat wygl?da inaczej… a on nie nazywa si? ju? Hergensheimer. Zdezorientowanego Amerykanina wspiera zakochana w nim Margrethe, lecz przemiany rzeczywisto?ci przyspieszaj?, a sytuacja pary si? pogarsza. Przekonany, ?e wielkimi krokami zbli?a si? s?d ostateczny, Alexander robi wszystko, by Margrethe dost?pi?a zbawienia. Bez niej bowiem niebo nie b?dzie dla niego rajem.
W tej historii wspó?czesnego Hioba b?yskotliwa satyra przeplata si? z obrazoburczym przedstawieniem religii, a rozwa?aniom o tym, kto decyduje o ludzkich losach, towarzyszy odwieczne pytanie, dlaczego dobrzy ludzie doznaj? ogromnych cierpie?.