Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Koszrty uzyskania przychodów w CIT co jest a co nie jest kosztem
Autorzy: Jaros?aw Zió?kowski
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046868
Stron: 150
Kod ksi: ODDK-8380/2E
Cena:
168.00 zł
Opis książki
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jednym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT.

W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:

definicję kosztów,
zasady ich dokumentowania,
moment rozliczenia KUP,
zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.