Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania
Autorzy: Robert Bara?ski
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046844
Stron: 218
Kod ksi: ODDK-7122E
Cena:
189.00 zł
Opis książki
Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową.
Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:

poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze, zasady likwidacji organizacji,
przygotować strategiczny plan rozwoju fundacji lub stowarzyszenia z podziałem na poszczególne etapy wdrażania strategii w życie,
poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych realizowanych w ramach prowadzonej aktywności statutowej,
poznać zasady zatrudniania personelu odpłatnego w organizacjach pozarządowych oraz współpracy z wolontariatem niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej oraz skutecznego realizowania programów i projektów,
zapewnić swojej organizacji dobrą kondycję finansową poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych pochodzących z programów dotacyjnych oraz usług i pomocy rzeczowej otrzymywanej w wyniku prowadzonych kampanii społecznych, od darczyńców i sponsorów firmowych i indywidualnych,
efektywnie współpracować z organami administracji publicznej podczas realizacji zadań publicznych.