Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Wyd. 4
Autorzy: Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381605359
Stron: 451
Kod ksi: ZAKA-06604/4*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia szeregu wątpliwości z praktyki stosowania prawa, odnosząc się w szczególności do takich kwestii jak: ochrona wierzycieli transformujących się spółek, obrona interesów wspólników (akcjonariuszy), odpowiedzialność osób zarządzających czy specyfika spółki niewypłacalnej.

Czwarte wydanie stanowi głęboką przebudowę oryginalnej publikacji autorstwa zmarłego w 2015 r. prof. zw. dr. hab. Antoniego Witosza. Przy zachowaniu aktualnych rozważań teoretycznych Autora, większość uwag szczegółowych i praktycznych została opracowana na nowo, by uwzględniać dokonane zmiany ustawodawcze oraz poszerzony dorobek doktryny i judykatury.