Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Czy mówię poprawnie? Zestaw prób diagnostycznych do wstępnej diagnozy logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Marzena Lampart-Busse
Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo - Józef Cz??cik
ISBN: 9788380801806
Stron: 0
Kod ksi: HARM-0711
Cena:
35.00 zł
Opis książki
Prezentowane narzędzie diagnostyczne jest adresowane przede wszystkim do logopedów pracujących w przedszkolach i służy do wykrycia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwala na dokonanie wstępnej diagnozy logopedycznej. W narzędziu diagnostycznym zastosowano próby niestandaryzowane, obserwację i wywiad. Dzięki zastosowaniu prób diagnostycznych możliwa jest ocena takich funkcji, jak: rozumienie mowy, artykulacja, sprawność narracyjna, fonacja. Ponadto próba taka bada czynności prymarne, takie jak: oddychanie i połykanie, a także budowę i funkcjonowanie narządów mowy oraz percepcję słuchową. Prezentowany zestaw prób umożliwia w krótkim czasie przeprowadzenie wstępnej diagnozy logopedycznej dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia. Dla każdego przedziału wiekowego została opracowana osobna „Karta badania mowy”, dzięki czemu diagnoza staje się bardziej precyzyjna.