Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika
Autorzy: Tomasz Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poltext
ISBN: 9788381750127
Stron: 303
Kod ksi: PLTX-2708*
Cena:
69.90 zł
Opis książki
W książce omówiono ? wynikające z Konstytucji RP oraz Ordynacji podatkowej ? stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego oraz instrumenty jego zapewnienia. Konieczność podjęcia tego zagadnienia wynika z faktu, że z określaniem ciężaru podatkowego wiąże się niemal nieustanna ingerencja w dobra, które służą człowiekowi do przeżycia i funkcjonowania w społeczeństwie. Rozpatrywanie bezpieczeństwa prawnego podatnika wymaga zatem uwzględnienia sprzeczności pomiędzy władztwem podatkowym państwa a ? choćby tylko minimalnymi ? standardami bezpieczeństwa i ochrony jednostki przed władzą absolutną państwa. Autor postawił sobie za cel wyjaśnienie, na co ? na gruncie Konstytucji RP oraz Ordynacji podatkowej ? może liczyć podatnik w konfrontacji z realizacją samoistnego, suwerennego i wyłącznego prawa państwa do stanowienia podatków i innych danin publicznych.

Tomasz Nowak ? doktor nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ), autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.