Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo karne - część ogólna
Autorzy: Julia Berg, Barbara Namys?owska-Gabrysiak
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381585156
Stron: 286
Kod ksi: BEKW-0716/6*
Cena:
59.00 zł
Opis książki
W Skrypcie omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.:

definicji przestępstwa,
form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa,
zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy,
wyłączenia odpowiedzialności karnej,
kar i środków karnych oraz
przedawnienia.
W szóstym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu karnego dotyczące m.in. środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych, obrony koniecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skrypcie zawarto ponadto:

wzory wyroków z uzasadnieniami, opracowane na podstawie spraw rozpoznawanych w polskich sądach oraz
tablice.