Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji
Autorzy: Roman Lorens
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381605991
Stron: 389
Kod ksi: ABCD-84129*
Cena:
119.00 zł
Opis książki
Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką.
Ico_Gray_17.gif [486 B] Omówione w niej zagadnienia dotyczą:
powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wymagań, przebiegu konkursu, nawiązania stosunku pracy,
procedury odwołania dyrektora lub postępowania w przypadku rezygnacji,
stanowiska dyrektora szkoły publicznej w świetle przepisów prawa,
zadań dyrektora szkoły lub placówki publicznej i niepublicznej dotyczących organizacji pracy szkoły,
zadań dyrektora związanych z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli.
Publikacja może stanowić praktyczną pomoc w codziennym zarządzaniu placówką oraz w realizacji obowiązków spoczywających na dyrektorze. Została wzbogacona o szczegółowy wykaz aktów prawnych regulujących działalność szkół i placówek oświatowych oraz kalendarium zadań w poszczególnych miesiącach roku.