Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Prezentowana pozycja to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do gr...
169.00 zł
Czwarte wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione z uwagi na szybko postępujące zmiany w prawodawstwie. Dotyczyły one zarówno ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i ustawy...
59.00 zł
Według legendy, wiele stuleci temu czwórka przyjaciół została wygnana z rodzinnej wioski, gdyż ludzie lękali się ich czarów. Rozeszli się w cztery strony świata, ale zadziwiającym zbiegiem...
44.90 zł
Prezentowana publikacja przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Książka zawiera kompilację kl...
169.00 zł
Podatki 2019. Wydanie 2
99.00 zł
Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym teks...
329.00 zł
Książka stanowi wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ico_Gray_17.gif [486 B] Zawiera analizę t...
139.00 zł
Książka przedstawia problematykę bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce z perspektywy prawa i socjologii. Szczegółowo omawia uregulowania prawne oraz praktykę udzielania por...
39.00 zł
Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności prawa administracyjnego. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w teorii, jak i w praktyce tej dziedziny, jednak do tej pory nie było prze...
129.00 zł
W publikacji w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z niego przysługujących, a także świadczeń o charakterze zaopatrzen...
49.00 zł
Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczegól...
119.00 zł
Niniejsza książka stanowi analizę jednej z najważniejszych dwudziestowiecznych powieści graficznych z perspektywy nauk o polityce. Autor przyjmuje założenie, że V jak Vendetta to traktat polit...
43.45 zł
Z uwagą obserwuję publikacje dr Agaty Domachowskiej dotyczące jej badań obszaru Bałkanów. Autorka [...] od lat bowiem skupia się na zgłębieniu procesów zachodzących na tym obszarze [...]. M...
43.50 zł
Publikacja stanowi jednolitą formę przekazu zawierającą najnowsze ustalenia z za-kresu architektury środowiska bezpieczeństwa europejskiego. [...] prezentuje analityczny wynik ewaluacji skali z...
68.00 zł
Prezentowana książka świadczy o dużej samodzielności badawczej, erudycji i kompetencjach naukowych autorki, a w warstwie metodologiczno-merytorycznej stanowi poważne osiągnięcie historiografic...
40.75 zł
Tytuł monografii prof. Mirosława Matyi jest niezwykle intrygujący, bowiem w świetle obiegowych poglądów demokracja szwajcarska uchodzi za niemal wzorcowe osiągnięcie w zakresie mechanizmów us...
43.45 zł
Trudno o bardziej doskwierające niedomogi ludzkich doznań niż te, które wiążą się z okazywaniem swej nieobojętności, z podejmowaniem ryzyka, z panowaniem nad sobą. Ubytki podmiotowości w p...
16.30 zł
Dr Szczepan Kutrowski (ur. 1941 r.) podąża za szansami na odkrywanie racji tkwiącej w tym, co się zdarza między ludźmi. Mimo że intencje, z jakimi pojawiamy się na tym świecie, bywają rozbie...
19.01 zł
Ciągłe obmyślanie świata, nieustanne odkrywanie znaczeń słowa. Wytrzymująca próby czasu twórczość literacka zdaje się nie wymagać niczego więcej. Wielu poetów pragnie wynaleźć język...
32.00 zł
Tematem książki są powracające w polskiej liryce i sztuce XX wieku świadectwa tęsknoty za „obrazem prawdziwym”. Autorka skupia się na opisie relacji, jakie zawiązane zostają między obraz...
35.00 zł
Jest to pierwsza w Polsce książka poświęcona Nadii Léger (1904–1982; w rodzimej historiografii znanej głównie jako Wanda Chodasiewicz-Grabowska). Można w niej znaleźć nie tylko analizę do...
39.00 zł
Ach, mówię wam, tyle znaków, tyle cudów – pisał Tomasz Różycki w debiutanckim tomie Vaterland wydanym w roku 1997. Od tego czasu jego twórczość nieustannie zmienia się i rozwija, stając...
49.00 zł
Niniejsza książka dotyczy wpływu pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku na współczesną japońską tożsamość zbiorową. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest rola owej...
49.00 zł
Historia związku Goethego z Charlottą von Stein intryguje do dziś nie tylko ze względu na posmak obyczajowego skandalu, ale także jako opowieść o miłości kryjącej w sobie pytania, na które...
42.00 zł
Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
139.00 zł
Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynaro...
129.00 zł
Książeczka adresowana do dzieci przedszkolnych i z pierwszych klas szkół podstawowych. Krótkie teksty opisują do najważniejsze zagadnienia związanych z historią, kulturą i tradycjami poznań...
10.00 zł
REWOLUCYJNE ZMIANY NAJWIĘKSZE OD CENTRALIZACJI VAT. NOWE OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE POBIERANIA FAKTUR ZE SPECJALNEJ PLATFORMY, PRZETWARZANIA, DEKRETOWANIA ORAZ ARCHIWIZOWANIA. WSZYSTKO DROG...
149.00 zł
Prezentowana książka adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Opracowanie stanowi przywoła...
149.00 zł
Książka przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe tych podmiotów. W publikacji w przystępny sposób omawiane są konsekwencje podatkowe różnyc...
129.00 zł
Etnoilustracje bamberskie Moniki Michaluk i Michała Stachowiaka zostały stworzone po to, aby upamiętnić jubileusz 300-lecia obecności bambrów w Poznaniu. Cykl ukazał się w postaci kalendarza i...
30.00 zł
Książka jest zbiorem artykułów prezentujących zasadniczy problem, z jakim mierzą się obecnie działy HR: sprzeczności między potrzebą i wymogami standaryzacji działań kadrowych a silnie ek...
59.00 zł
Akademia Pana Kleksa
15.50 zł
Ta książka to wbrew pozorom pełnokrwista powieść, choć nie ucieka od wszechobecnych na jej stronach wątków biograficznych. Autor wychowywał się na pograniczu dwóch kompletnie różnych wsze...
32.90 zł
Kolejna osoba, którą spotykamy w niebie opowiada historię Annie – dziewczynki, którą bohater pierwszej powieści, Eddie, uratował, poświęcając swoje życie, co rozpoczęło jego niesamowit...
39.90 zł
Wędrówka przez nowy, niepojęty świat Najniższy świat to gleba, na której dorodnie pleni się przeróżnego rodzaju zielsko. Żałosna lichota, pełzająca przy samej ziemi. My, Uprzywilejowani,...
34.90 zł
Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu...
149.00 zł
Współczesne problemy prawa podatkowego Teoria i praktyka Tom I i II Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu
299.00 zł
Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego, w tym m.in.: przymus w psychiatrii: podjęcie działań terapeutycznych, u...
99.00 zł
W książce omówiono zagadnienia dotyczące: medycznej i prawnej definicji leków biologicznych, leków biopodobnych w praktyce klinicznej, zamiennictwa leków w kontekście praw pac...
99.00 zł